VALENCIANO INTENSIVO C2 CIEACOVA LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 11:00-14:00

PRESENCIAL

ALUMNOS UV: IMPRESCINDIBLE APORTAR MATRÍCULA UV 2023-2024

Curso intensivo de nueve horas semanales. Dura aproximadamente 2 meses y es óptimo para presentarse a las pruebas de certificación oficial de enero 2023 (CIEACOVA).

El nou intensiu es basa en 3 sessions de 3 hores a la setmana amb 2 dies de treball autònom a casa (2 hores aproximadament), ja que l’estudiantat haurà de fer tasques senzilles a casa els dies que no hi haja classe per a complementar i entrenar els conceptes tractats a la classe presencial amb el professor o professora.

 

Aquest curs vol treure el màxim rendiment d’un curs intensiu per tal d’arribar i superar amb solvència la prova oficial i té en compte el treball que haurà de fer l’aspirant per la seua banda per tal de preparar-se de manera òptima.

 

El professor explicarà als estudiants el primer dia el desenvolupament del curs i les tasques a desenvolupar a classe (dilluns, dimecres i divendres) i sobretot a casa (dimarts, dijous i cap de setmana). Aquest curs està especialment destinat a les persones que necessiten passar l’examen de la prova oficial i que tenen el temps lliure i la disciplina de treball necessària per a poder seguir el ritme d’entrenament proposat.

Observaciones: Se propone un horario intensivo de tres días presenciales y dos días de trabajo autónomo que el alumnado realizará fuera del aula distribuido entre pruebas oficiales, expresiones escritas, y otras.